رادیــــــــــــو110
-دانلود بیش از 1000 آهنگ از 100 خواننده ایرانی-- اس ام اس جدید-حکایات ---- اعلام اسامی برندگان طرح بزرگ مسابقه قرآنی 1448-

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391ساعت 21:45  توسط رادیو 110  | 

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن(2 مرداد 93 تا 8 مرداد 93) 

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, خداوند به کدام قطعه از زمان, جامع ترین و کامل ترین نام پروردگار, آیه 120سوره تویه چه کاری را مصداق عمل صالح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم مرداد 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن (26 تیر 93 تا 1 مرداد 93)        

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, آيه 86 سوره اعراف به کدام نعمت اشاره, آيه 35 سوره اسراء از چه کاري نهي, رزق چه کسي را مقدم شمرده است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم تیر 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن (19 تیر 93 تا 25 تیر 93)      

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, آيه 18 سوره مجادله به کدام آفت خدمت, براي خدمت به ديگران چه امري سفارش شده, وضع نماز منافقان چگونه است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه شانزدهم تیر 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

مسابقه پیامکی شماره 25 (طرح بزرگ قرآنی 1448)  

طرح 1448 حفظ موضوعی آیات با محوریت سبک زندگی اسلامی صورت خواهد گرفت و در پایان طرح هم به تعداد 5000 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کمک هزینه تشرف به سفر های زیارتی اهدا خواهد شد.

25- با توجه به آیه دویست و شانزدهم سوره بقره حکمت برخی دشوارهای زندگی چیست؟


برچسب‌ها: مسابقه, طرح بزرگ قرآنی 1448, آیه 216 سوره بقره, حکمت برخی دشوارهای زندگی چیست
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن (12 تیر 93 تا 18 تیر 93)      

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, در سوره توبه کدام خبر غيبي از آينده, منافقان مدينه براي ضرر زدن به مؤمنان از چه, آيه 16 سوره مجادله به کدام شيوه دشمنان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم تیر 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات مسابقه درسهایی از قرآن (5 تیر 93 تا 11 تیر 93)    

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, پاداش داود كه جالوت را كشت چه بود, معناي واقعي مهجوريت قرآن چيست, آيه 30 سوره فرقان به چه امري اشاره
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم تیر 1393ساعت 23:17  توسط رادیو 110 

مسابقه پیامکی شماره 9 (طرح بزرگ قرآنی 1448)  

طرح 1448 حفظ موضوعی آیات با محوریت سبک زندگی اسلامی صورت خواهد گرفت و در پایان طرح هم به تعداد 5000 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کمک هزینه تشرف به سفر های زیارتی اهدا خواهد شد.

9-کدام گزینه از آیات بیست و ششم و بیست و هفتم سوره آل عمران قابل برداشت است ؟


برچسب‌ها: مسابقه, طرح بزرگ قرآنی 1448, سامانه پیامکی 1448, تلفن 1448
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 23:23  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات  مسابقه درسهایی از قرآن(29 خرداد 93 تا 4 تیر 93)  

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, قرآن كساني را كه به دروغ, چيزي را ادعا مي‌كنند, برخورد حضرت موسي با گوساله سامري
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم خرداد 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

مسابقه پیامکی شماره 7 (طرح بزرگ قرآنی 1448)

طرح 1448 حفظ موضوعی آیات با محوریت سبک زندگی اسلامی صورت خواهد گرفت و در پایان طرح هم به تعداد 5000 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کمک هزینه تشرف به سفر های زیارتی اهدا خواهد شد.

7- براساس آیه هفتم سوره محمد (ص) نتیجه یاری کردن دین چیست؟


برچسب‌ها: مسابقه, طرح بزرگ قرآنی 1448, آیه هفتم سوره محمد, مسابقه پیامکی شماره 7, 22661448
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم خرداد 1393ساعت 23:18  توسط رادیو 110 

طرح 1448 حفظ موضوعی آیات با محوریت سبک زندگی اسلامی صورت خواهد گرفت و در پایان طرح هم به تعداد 5000 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کمک هزینه تشرف به سفر های زیارتی اهدا خواهد شد.

3- پیام آیات شانزدهم تا هیجدهم سوره "ق" چیست ؟


برچسب‌ها: مسابقه, طرح بزرگ قرآنی 1448, پیام آیات شانزدهم تا هیجدهم سوره ق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم خرداد 1393ساعت 23:59  توسط رادیو 110 

طرح 1448 حفظ موضوعی آیات با محوریت سبک زندگی اسلامی صورت خواهد گرفت و در پایان طرح هم به تعداد 5000 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کمک هزینه تشرف به سفر های زیارتی اهدا خواهد شد.

2- با توحه آیه سوم سوره فاطر مقصود از آمدن روزی از آسمان و زمین چیست؟


برچسب‌ها: مسابقه, سوره فاطر, طرح بزرگ قرآنی 1448, مسابقه پیامکی شماره 2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393ساعت 23:5  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات  مسابقه درسهایی از قرآن(22 خرداد 93 تا 28 خرداد 93)  

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, آيه 105 سوره انبياء به كدام وعده الهي, آيه 88 سوره يوسف به چه امري, امام زمان عليه‌السلام در چه مدت بر جهان تسلط
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

طرح 1448 حفظ موضوعی آیات با محوریت سبک زندگی اسلامی صورت خواهد گرفت و در پایان طرح هم به تعداد 5000 نفر از شرکت کنندگان به قید قرعه کمک هزینه تشرف به سفر های زیارتی اهدا خواهد شد.

1- مهم ترین پیام آیه سوم سوره فاطر چیست؟


برچسب‌ها: مسابقه, طرح بزرگ قرآنی 1448, 300001448, آیه 3 سوره فاطر, سایت 1448
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم خرداد 1393ساعت 23:26  توسط رادیو 110 

دانلود آهنگ زیبای « دل‌های بی‌قراران » با صدای سینا سرلک

دانلود آهنگ زیبای « دل‌های بی‌قراران » با صدای سینا سرلک


برچسب‌ها: دانلود آهنگ, سینا سرلک, آهنگ دل‌های بی‌قراران
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم خرداد 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

توی بازی آنلاین آتش فشان شما باید قبل از این که آتش فشان تا بالا برسه بتونید کاراکتر بازی رو به قسمت مشخص شده توی هر مرحله برسونید. تکون دادن کاراکتر بازی کمی سخته برای همین باید

نهایت تلاشتون رو بکنید و همچنین سرعت عمل زیادی داشته باشید.


برچسب‌ها: بازی فلش, بازی اینترنتی, بازی آتشفشان, بازی فلش رایگان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم خرداد 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات  مسابقه درسهایی از قرآن(15 خرداد 93 تا 21 خرداد 93)

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, آيه 33 سوره توبه به چه امري اشاره, در نماز بر كدام اصل اعتقادي تأكيد, براساس آيه 256 سوره بقره شرط ايمان به خدا
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 23:44  توسط رادیو 110 

مسابقه روز سوم (ایستگاه عهد)

« ایستگاه عهد » نام مسابقه ای می باشد که در دهه مهدویت توسط شورای معارف سیما برگزار می گردد.
با توجه به مضامین دعای عهد کدام یک از عبارات زیر اشاره به رجعت دارد؟


برچسب‌ها: مسابقه, ایستگاه عهد, مسابقه شبکه قرآن
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393ساعت 23:23  توسط رادیو 110 

ایستگاه عهد » نام مسابقه ای می باشد که در دهه مهدویت توسط شورای معارف سیما برگزار می گردد.

با توجه به متن دعای عهد ، کدام یک از عبارت های زیر، نشان دهنده ثبات قدم منتظران حقیقی است؟ 


برچسب‌ها: مسابقه, پیامک 30000715, ایستگاه عهد, نشان دهنده ثبات قدم منتظران حقیقی است
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم خرداد 1393ساعت 23:35  توسط رادیو 110 

دانلود آهنگ زیبای « فوق العاده » با صدای بهنام صفوی

دانلود آهنگ زیبای « فوق العاده » با صدای بهنام صفوی


برچسب‌ها: دانلود آهنگ, بهنام صفوی, آلبوم فوق العاده
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 23:9  توسط رادیو 110 

دانلود آهنگ زیبای « تو به داد من برس » با صدای فریدون آسرایی

ترانه سرا : حمیدرضا صمدی ---------------------------- آهنگ و تنظیم : بابک زرین


برچسب‌ها: دانلود آهنگ, فریدون آسرایی, حمیدرضا صمدی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

دانلود آهنگ زیبای « دردا » با صدای شهرام شکوهی 

ترانه و آهنگ : شهرام شکوهی ---تنظیم : امیر حسین کاشانیان ---- میکس و مستر : گرشا رضایی


برچسب‌ها: دانلود آهنگ, شهرام شکوهی, امیر حسین کاشانیان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم خرداد 1393ساعت 23:0  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات  مسابقه درسهایی از قرآن (8 خرداد 93 تا 14 خرداد 93)

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, در قرآن اقامه‌ي چه كارهايي از مؤمنان, آيه 32 سوره معارج به چه امري تأكيد, حضرت علي عليه‌السلام در نامه 25 نهج‌البلاغه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 23:23  توسط رادیو 110 

بسمه تعالی::رسانه ملی در پی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، چهار هدف دین، اخلاق، امید و آگاهی را سرلوحه ی فعالیت خود قرار داده و تمام همت خود را ، در راستای تولید برنامه ها و

اجرای طرح هایی که این اهداف بلند را محقق سازد، به کار گمارده است.

در همین زمینه، شبکه ی رادیویی قرآن، پس از برگزاری موفق سیزده طرح فراگیر تابستانی با همکاری سایر شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از وبگاه های قرآنی، با استمداد از الطاف

الهی و انفاس قدسیه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه، در تابستان سال 93 چهاردهمین طرح بزرگ تابستانی و فراگیر را با عنوان "قرآن، کتاب زندگی" با محوریت سوره مبارکه لقمان، برای گسترش

فرهنگ قرآن و تقویت بعد اخلاقی در جامعه ایمانی به اجرا در می آورد.

شرکت کنندگان در این طرح و علاقمندان به پیاده کردن دستورات اجتماعی و اخلاقی قرآن کریم در خانواده و جامعه علاوه بر نوشیدن از چشمه گوارای تعالیم وحیانی و بهره مند شدن از نکات اخلاقی قرآنی،


برچسب‌ها: مسابقه, مسابقه کتبی طرح قرآن کتاب زندگی, مسابقه کتبی, سوره لقمان, طرح تابستانی قرآن کتاب زندگی سال 93
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم خرداد 1393ساعت 23:3  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات  مسابقه درسهایی از قرآن (1 خرداد 93 تا 7 خرداد 93)

برای شرکت  مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, آيه 62 سوره انعام چه كاري را ارزش, توفيق الهي در آشتي دادن همسران مشروط به, براساس قرآن عامل انحراف از عدالت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393ساعت 23:22  توسط رادیو 110 

پاسخ سوالات  مسابقه درسهایی از قرآن (25 اردیبهشت 93 تا 31 اردیبهشت 93)

برای شرکت مسابقات هفتگی درسهایی از قرآن می توانید به یکی ازدو طریق زیر اقدام کنید .
1-پایگاه اینترنتی درس هایی از قرآن کریم به نشانیwww.qaraati.ir

2- از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 3000114برای این کار لازم است فقط گزینه صحیح سوالات اول تاپنجم رااز چپ به راست درکنار هم قرار داده وبه صورت یک عدد پنج رقمی بدون هیچ گونه توضیحی


برچسب‌ها: مسابقه, درسهایی از قرآن, براساس آيه 96 سوره مريم, نتيجه دنيوي اقدام, براساس قرآن اصرار به گناه به كجا
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1393ساعت 23:28  توسط رادیو 110 


  • کاربران آنلاین :
  • بازديدها :
آرشیو موضوعی
ترفند های ویندوز 7
ترفند ویندوز 8
نصب انواع سیستم عامل
کلید های میانبر نرم افزارها
ترفند مروگر اوپرا
معرفی سیستم عامل ها
دانلود نرم افزارهای xp .Vista. 7
دانلود بازی
ترفند آیفون آیپد آی پاد
------------------------
ترفند جی میل
امنیت لینوکس و اوبونتو
ترفند و مقالات وردپرس
-----------------------
ترفند فتوشاپ
ترفند برنامه نویسی
ترفند کروم و سایر مرورگر ها
...................................
دانلود بازی موبایل
--------------------------------------
------------------------
دانلود بازی موبایل سيمبين
دانلود بازی موبایل جاوا
----------------
----------------
دانلود بازی موبایل آيفون
----------------
دانلود بازی موبایل آندرويد
دانلود بازی موبایل ویندوز
----------------------
---------------------
------------------------
ترفند رجیستری
ترفند لینوکس و اوبونتو
کد گوشی ها موبایل
مقالات شبکه
ترفند های ویندوز xp
زندگینامه
مقالات امنیت
ترفندهای ویستا(1)
ترفند ها امنیت
ترفند های شبکه
ترفندها فایرفاکس
ترفندهای اینترنت
ترفندهای موبایل
تاریخچه
ترفندها ی سخت افزار
بازی های رایانه
مقالات سخت افزار
روانشناسی
ترفندهای اينترنت اكسپلورر
برنامه نویسی
---------------------
مودم
ترفند های مک
امنیت شبکه ها
اخبار فناوری اطلاعات
معرفی نرم افزار های لینوکس و اوبونتو
معرفی اثار تاریخی ایران
ترفندهای دسکتاب
حکا یات شیرین فارسی
آموزش لينوكس
ترفند رجیستری ویندوز 7
داستان کوتاه
معرفی و دانلود نرم افزارهای مک
دانلود نرم افزار موبایل
ترفند بازی
ترفند آندروید
ترفند نرم افزار
بازي آنلاين
---------------------
ترفند وب
مسابقه
ترفند یاهو
-------دانلود نرم افزار موبایل---------
نرم افزار سونی اریکسون
نرم افزار آندروید
نرم افزار نوکیا
نرم افزار جاوا
افزار پاکت پی سی
نرم افزار اسلامی
-----------------------------------
نرم افزار آيفون
................................
نرم افزار سيمبين
سيستم‌عامل ويندوزموبايل
نرم افزارفارسی
---------------------
سيستم‌عامل بادا
-------------------------
ترفندآفیس
Word
Excel
PowerPoint
--------------------
. .
........................
--------------------------
ترفند نرم افزار موسیقی
ترفند گوگل
ترفند شبکه های اجتماعی
---------------------
------------------
بازی فلش
--------
یوزر و پسوردNod32
ترفند 3dsMax
...........
--
رمان
داستانهای مثنوی معنوی
----------------------------
------------------------------
مطالب خواندنی
...................
----------------
دانلود کتاب پی دی اف
-----------
دانلود مجله علمی وبازی وکامپیوتر
دانلود مجله های دیگر
..........
دانلو روزنامه .....
--------------
پیامک عاشقانه
پیامک های مناسبتی
پیامک های په نه په
پیامک های عارفانه و فلسفی
پیامک های خنده دار
-----
------------
---
جملات زیبا و خواندنی
ضرب المثل همه جوره
حديث
-----------------------
......................
دنیای انیمیشن
عکس
-----------------
دانلود موزیک ویدئو
دانلود mp3
------------------
قیمت و برسی موبایل ،کامپیوتر،تبلت و
----------------
دانستنیها
ضرب المثل
ادبیات وشعر وطنز
----------------
ترفند همراه اول،ايرانسل و...
-----------------
------------------
افزونه
تست هوش
---------
کليپ
سخت افزارچی
نجوم

  RSS 

POWERED BY
BLOGFA.COM

http://radio110.blogfa.com رادیو110
 
-------------------------

دریافت کد آمارگیر سایت

شمارنده - -
-